Mae ein Pecyn Cymorth Gwerthuso yn rhoi arweiniad i chi ar werthuso eich ymarfer ymgysylltu o’i gymharu â’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru.

Nod

Cynnig ffordd o werthuso gwaith ymgysylltu o'i gymharu â'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd.

Byddwn yn gwneud hyn drwy'r canlynol:

  • Canfod a thrafod y materion ynghlwm â gwerthuso ymgysylltiad cyhoeddus yn effeithiol
  • Egluro ac arddangos y pecyn cymorth gwerthuso

Hyd

2.5 awr

Mae'r seminar yma'n mynd â chi drwy'r pecyn cymorth, gan ddefnyddio technegau cyfranogol syml i ddangos sut y gallwch ddefnyddio'r pecyn cymorth i gasglu data gwerthuso cadarn mewn ffordd syml a chyfranogol gan ddefnyddio synnwyr cyffredin.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu...

  • Deall y materion ynghlwm â gwerthuso ymgysylltiad cyhoeddus yn effeithiol
  • Defnyddio'r pecyn cymorth gwerthuso

Ar gyfer pwy mae'r seminar

Mudiadau sydd wedi ardystio'r Egwyddorion Cenedlaethol ac sy'n eu defnyddio yn eu gwaith ymgysylltu.

Cylchlythyr Cyfranogaeth Cymru

Cofrestrwch heddiw!